EnglishTürkçe Ana Sayfa  

Acil İzolasyon Odası, İzolasyon Odası CW650 İO Aseptizör Cihazı
Negatif Basınçlı Yoğun Bakım İzolasyon Oda CihazıİZOLASYON ODALARI İÇİN ÖZEL, PRATİK, EFEKTİF ÇÖZÜMLER


 • NEGATİF ALANI TEK BAŞINA KONTROL EDER.
 • PROJE, İNŞAAT ve TADİLAT GEREKSİNİMİ YOKTUR. YOĞUN BAKIM BİRİMİ FAALİYETLERİNİ DURDURMADAN SİSTEM KURULUR.
 • ACİL SERVİS İÇİN EN HIZLI/PRATİK İZOLASYON ODASI KURULUMU
 • YOĞUN BAKIMINIZI KAPATMAYA ve HİZMETİNİZİ DURDURMAYA GEREK YOKTUR. EKONOMİK KAYBINIZ OLMAZ.
 • OPSİYONEL OLARAK CW650-İO CİHAZI TEK TUŞ İLE ORTAMDA NEGATİF VEYA POZİTİF BASINÇ SAĞLAR.
 • YERLİ MALI BELGESİ MEVCUTTUR.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Başkanlığı tarafından ASEPTİZÖR Cihazımız Test Edilip 80962070 Sayı İle ONAYLANMIŞTIR.

Sağlık bakanlığının mecburi olarak yoğun bakımlarda kurulmasını istediği İZOLASYON ODA CİHAZLARI'nı üretmekteyiz.

CW650 İO cihazının, T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Uygunluğu mevcut olup, yoğun bakım ünitelerinde İZOLASYON ODASI kurulmasında Ekonomik, hızlı ve pratik çözüm sağlamaktadır.

20.02.2018 tarih ve 30338 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ: http://www.mevzuat.gov.tr

Acil Servislerin Bünyesinde Bulunan Birimler Ve Alanlar: İzolasyon odası, Tecrit odası, Dekontaminasyon / Arındırma Odası / Alanı, Yanık odası (Değişik:RG-20/2/2018-30338) Ek 4

20.02.2018 tarih ve 30338 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Tebliğin EK-4 Özel Birimler Bölümü: http://www.mevzuat.gov.tr

22.03.2017 tarih ve 30015 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak zorunlu hale gelen izolasyon odalarına ilişkin tebliği: http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr

Hastane infeksiyonlarının gelişmesinde etken olan mikroorganizmaların bulaşması: temas, damlacık, hava yolu (solunum), ortak kullanım ve vektör aracılığı ile gerçekleşir.

İzolasyon odaları için alınan önlemler ile; hastaların hem dış ortamdan infekte olmalarını, hem de diğer hastaları ve sağlık çalışanlarını infekte etmelerini önlemek amaçlanır.

Hasta yatış süresini kısaltmak, sağlık giderlerini düşürmek, hasta ölümü ve hastane enfeksiyonları oranını düşürmek, "yatan hasta - sağlık personeli - ziyaretçileri" için güvenli, rahat ve kullanışlı alanlar oluşturmaya yönelik standart yataklı hasta bakım üniteleri ve izolasyon odaları tasarlanmaktadır.

3 farklı izolasyon odasını tanımlamak mümkündür.

 1. Hava Yolu ile Bulaşan infeksiyonlar için Odalar (Negatif Basınç uygulamaları)
 2. Çevre Korumalı Odalar (Pozitif Basınç uygulamaları)
 3. Tam izole odalar

İhtiyaç ve Kullanım Alanları

Temas izolasyonu (mrsa, vre, ecoli, açık abset, Hepatit A, cilt difterisi, ebola, kırım kongo, rotavirus, parainflüenza, ebola, lavsa, dekübit, Sıkı temas izolasyonu (VRE)..), Damlacık İzolasyonu (menenjit, difteri, boğmaca, veba, pnomoni, adenovirüs, parnovirus 19, influenza, kızamık, kabakulak, vb..), Solunum İzolasyonu (kızamık, varisella, zona, tüberküloz, TBC, SARS, kırım kongo, vb..)

Uvion Air Aseptizör'ün İzolasyon odaları için özel tasarlanmış boyut ve özellikte olup; hava yolu ile bulaşan infeksiyonlar için; izolasyon odasının ısı, havalandırma, nemlendirme ve iklimlendirmesini tek başına sağlar. Odanın şartlarını yönetmenize izin verir, hasta ve çevre için yüksek koruma sağlar. Odada yatan hastanın etken mikroorganizmaların fiziksel ve biyolojik özellikleri düşünülerek cihaz içinde atmosferik plazma ile negatif iyon, ozon üretebilen ve patentli olan UVION modül yer almaktadır.

Her hastanede hava yolu ile bulaşan enfeksiyonlar için en az 1 tane izolasyon odası bulunmalıdır[*1].

İzolasyon odaları için kullanılan NEGATİF BASINÇın amacı; havada asılı kalabilen ve havanın hareketi ile uzun mesafe katedebilen infekte damlacıklarını odadan uzaklaştırmaktır. Ancak POZİTİF BASINÇ ile de İzole odalar yapılabilir, pozitif basınçlı izolasyon odaları; immun sistemi düşük, allojenik, otolog, kök hücre, kemoterapi, hematoloji tedavisi gören hasta odaları ile kemik iliği nakilli hasta odaları için uygundur.


İzolasyon Odası KurulumuUvion Air Aseptizör ile; Oda havasının hastane/laboratuvar içinde resirküle olmasının engellenerek filtrasyonu sağlanır, izole ortama da filtrelenmiş taze hava verilerek; mikroorganizma yükü hafifletilir, kirli havanın hastanenin/laboratuvarın diğer bölümlerine yayılması önlenir (cihaz dakikada ortam havasının %15 ile %100 unu alıp dışarı atabilme özelliğindedir). Oda içi hava değişimi ve ortam şartlarının etkinliği (ısı- nem - dezenfeksiyon) arttırmak için ortam havasını alıp atmanın yanısıra; Uvion Air Aseptizör ile yüksek tutuculukta HEPA filtreler (H14) kullanılarak temizlenip, dezenfekte edilmiş, iklim ve nem değeri ayarlanmış steril hava iç ortama verilerek ortam havasının kalitesi arttırılır. Negatif basınca set edilen İzole odanın havası, asla koridora kaçmaz, kontaminasyon riski oluşmaz.


Uvion Air Aseptizör Negatif basıncın monitorizasyonu ile kolay takip sağlar

Cihaz üzerinden ortamda istenilen hava çevrim sayısına göre hava akışları set edilebilir ve set değerleri %1 hassasiyette sensörler yardımı ile ölçümlenerek ekran üzerinden takip yapma olanağı verir.

Negatif basınçlı izolasyon odalarında; Duvarlar ve tavan düzgün, kolaylıkla temizlenen, toz ve kir tutmayan, parlama ve yansıma yapmayan, su, kimyasal ve dezenfektanlara dayanıklı malzemeden yapılmaktadır. Zemin kaygan olmayan, antibakteriyel özellikli malzemeler ile kaplanır. Kapı kendiliğinden kapanan, kilitlenebilir özellikte olup, U.V lamba ve Patojen İyonizatörü (UVION MODUL) ile ortam havasının dezenfeksiyonu desteklenir. Fiziksel koruma düzeyi 3'e uygundur (TS EN 12128).

Cihaz Çalışma Süresine Göre Toplam Bakteri ve Küf Sayıları
Örneğin Alındığı Saat Toplam Bakteri Sayısı Toplam Küf Sayısı
0 960 228
2 690 48
4 426 8
6 291 2
8 211 0
24 87 0

Patojen İyonizatörü Ünitesinin Cerrahpaşa Hastanesinde Yapılan Test Sonuçları.


Uvion Air Aseptizör ile hızlı ve inşaat gerektirmeyen çözümlerin yanı sıra size ve alana özel proje ve uygulamalar da yapılabilmektedir. Bilgi için lütfen bize ulaşın.

 


Bilgilendirme Formu


Uyarılar:

 • * işaretli alanlar için geçerli bilgi girişi gereklidir.
 • + işaretli email adresiniz ve telefon bilgilerinizden (Cep telefonunuzu yazabilirsiniz) en az birini belirtmeniz istenir.
 • Alınan bilgileriniz gizlidir. Üçüncü taraflarla paylaşılmaz.

Amedus Art

Teknomar SanatVideo

Eğitim ve Tanıtım Videolarımız

İş Başvurusu

Online Başvuru, CV Kayıt