Uvion Air Aseptizör
Hepa Partikül İndirgeme İklimlendirme CihazıAseptizör

Aseptizör Partikül İndirgeme İklimlendirme Cihazı TR - Pdf 2282 Kb.


ISO 9001 ISO 13485 CE TSE HYB YMB

Yerli Malı HePa Filtrasyon ve İklimlendirme Cihazı  TR Pdf - 833 Kb.
T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı İzolasyon Odası Class 10000 Uygunluk Beyanı  TR Pdf - 172 Kb.
T.C. Sağlık Bakanlığı Kapsam Dışı Yazısı  TR Pdf - 385 Kb.
Ankara Zübeyde Hanım Hastanesi Aseptizör Raporu  TR Pdf - 261 Kb.


1200 m3 Aseptizör Partikül İndirgeme İklimlendirme Cihazı  TR Pdf - 141 Kb.
2000 m3 Aseptizör Partikül İndirgeme İklimlendirme Cihazı  TR Pdf - 102 Kb.
2500 m3 Aseptizör Partikül İndirgeme İklimlendirme Cihazı  TR Pdf - 97 Kb.

Pozitif-Negatif Basınçlı İklimlendirmeli
UVİON AİR ASEPTİZÖR

Yoğun Bakım Ve Operasyon Alanlarında Maksimum Hijyen Sunuyoruz.

ASEPTİZÖR Yüksek seviyeli partikül temizleme, bakteri filtrasyonu, mikrobiyolojik koruma ve kontaminasyonu indirgeme cihazıdır.

Bir saatlik çalışma sonrasında bulunduğu ortamda %99,5 Partiküler, %99,5 Biyolojik dekontaminasyon sağlar.

ASEPTİZÖR

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Başkanlığı tarafından ASEPTİZÖR Cihazımız Test Edilip 80962070 Sayı İle ONAYLANMIŞTIR.

ASEPTİZÖR KULLANIM ALANLARI
uvion air asepticizer
ASEPTİZÖR GENEL ÖZELLİKLERİ
uvion air asepticizer
 • Bulunduğu ortamda ısı, nem ve basıncı kontrol eder.
 • 3 pozitif, 1 negatif, 1 otomatik olmak üzere 5 farklı moda sahiptir.
 • POZİTİF ve NEGATİF basınç sağlayabilme özelliğinde olup, dekontaminasyon sistemi vardır.
 • Hız kompanzasyon sistemi ile Filtre verimliliğine göre hava hız akışını ayarlar.
 • Ana filtre HEPA H14 niteliklidir (0,3 mikrondan büyük partiküller için % 99,9998 tutuculuk).
 • Pre ve atık filtre uygulaması ile dış ortamdan alınan ve atılan havayı temizler (Eu4, Eu9, H13, G4)
 • DOP a uygun sızdırmaz HEPA Plenium Box ile filtre güvenliğini sağlar.
 • Sistem de UVC 254 nm germicidal lamba kullanılmıştır.
 • UVION Modül teknolojisi ile negatif iyon ve atmosferik plazma etkisi ile filtreden geçirilen havanın dezenfekte edilmesi sağlanır.
 • Dokunmatik, renkli, grafik ekran üzerinden değerler set edilebilir ve ortam değişkenleri gözlenebilir.
 • Tam otomatik otomasyonlu kontrole sahip olup sensör grubu hassas değişimlere duyarlıdır.
 • Maksimum güçte iken ölçülen ses şiddeti 55 dB'dir.
 • Uygulama süresi kısa, kullanımı kolay ve en önemlisi kurum içinde yapılacak mimari değişikliklerde kolayca taşınabilir, başka bir odaya monte edilebilir.
 • Farklı kapasite ve kullanım alanları için duvar, tavan, köşe yerleşimine uygun modülleri mevcuttur.
 • Merkezi sistemlerden farklı olarak uygulama alanları birbirinden bağımsız kontrol edilebilir. Böylelikle Aseptizörlerin kullanımı ile olası kontaminasyon riski en aza indirilir.
ASEPTİZÖR TEKNİK ÖZELLİKLERİ
hospital ASEPTICIZER
 • Modellere göre minumum 2500 m3/h hava değişim hızı sayesinde 40-60 m2 ve daha büyük alanlarda (h: 3 m) sterilizasyonu sağlar.
 • Uvion aseptizör cihazının şasesi özellikle çelikten üretilmiş olup negatif iyonlardan dolayı okside olmaz.
 • Cihazın iklimlendirmeli ve iklimlendirmesiz olarak iki modeli bulunmaktadır. İklimlendirmeli modellerin ısıtma ve soğutma kapasitesi minimum 10000 BTU'dan başlamaktadır.
 • 16-30 C'de ortamın iklimlendirmesini sağlar.
 • Isıtma - soğutma ve nemlendirme işlemlerini yapar.
Uvion Modül

Aseptizör, tek başına bir sistem olarak çalışabilen, komple bir sterilizasyon ve negatif iyon jeneratörü içermektedir. Sistem Atmosferik plazma (patojen iyonizatörü) oluşturur. Negatif iyon jeneratörü, Titanyum dioksit (TiO2), Gümüş iyodür (AgI), Bakır Sülfat (CuS) kaplı borosilikat, silindirik boğumlu cam tüp ve HV ünitesinden oluşmaktadır. Bu mekanizma sistemde bulunan Etilen bazlı gaz ve partikülleri katalitik invertörü sayesinde -OH (hidroksil eklerini)lara parçalayarak narkoz ve diğer gazların ayrışmasını, mikro organizmaların DNA yapılarını bozarak etkisiz hale gelmelerini, (-) eksi iyonlar vasıtası ile partiküllerin yok edilmesini sağlar, fotokatalitik reaksiyon oluşturarak hava yoluyla yayılan patojenleri ve gazları etkisiz hale getirir.


Temiz Hava Girişi

TUVION ASEPTİZÖR cihazına dış ortamdan hermetik baca ile temiz hava bağlantısı yapılabilir, böylelikle %10-%100 aralığında ayarlanabilir temiz hava alabilmektedir. Bu özellik kullanılır ise cihazın kullanıldığı kapalı ortamda 20 Pa pozitif basınç sağlanır (İç ünite ağırlık 144 kg.).

Uvion Air ASEPTİZÖR'ün mevcut cihaz ve santrallere göre Fark ve Avantajları

1- Sistem 5 farklı modda çalışabilmektedir

 • a- Pozitif Basınç Modu (modellere göre 3 farklı kademede: 900 m3 / h - 3500 m3 / h),
 • b- Negatif Basınç Modu (2000 m3 / h)
 • c- Otomatik Çalışma Modu.

# Sistemin sahip olduğu ortam basıncını negatif yapma özelliği ilk ve tek olma özelliğine sahiptir. Extra modüle ihtiyaç duyulmaz.

# Cihaz Otomatik mod'da iken, ekranda kullanıcının girdiği değer ve filtre verimliliğine göre çalışır.

2- Maksimum güçte yapılan ölçümlerde sistem gürültüsü 58 dB'den küçüktür.**

3- Sistem içinde kullanılan filtreler H14 tip HEPA olup, tutuculuk oranları yüksektir. (0.3 mikrometre'den büyük partiküller için %99,9998 tutuculuk)

# Sistemin 1 saat çalışması sonrasında yapılan ölçümlerde ortamda 0.3 mikrometre'den büyük partiküller için %95 dekontaminasyon sağladığı tespit edilmiştir.

4- Merkezi sistemler gibi kanal, inşaat, vb. gereksinimleri yoktur. Uygulama süresi kısa, kullanımı kolaydır. Sistem taşınabilirdir.

# Uygulama alanları birbirinden bağımsız olarak kontrol edilebilir.  Böylelikle kontaminasyon/yayılma riski yoktur.

# Kurulum yapılan alan diğer alanlardan farklı ısı – nem ve basınç değerlerine set edilerek kontrol edilebilir.

5- UVION MODÜL Sistemi içinde; ortamdaki spor, bakteri, mantar vb. oluşumları yok ederek oluşmasını önleyen Negatif iyon teknolojisi mevcuttur.

# Yapılan uygulama TEKNOMAR tarafından geliştirilmiş ve ilk kez hava sterilizasyon cihazı olan Uvion Patojen İyonizatöründe uygulanmıştır.

# Modül Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde test edilmiştir.

aseptizörün ameliyathanelerde kullanımı
Aseptizörün Ameliyathanelerde Kullanımı
İyonizatör ile hava Sterilizasyonu Nasıl Yapılır?

Uvion Aseptizör oluşturduğu negatif iyonlar fazladan elektron kazanmış olan iyonlardır. Normal atom ya da moleküller fazladan elektron kazandıklarından negatif iyon haline geçerler. Cihazımızın meydana getirdiği negatif iyonlar oksijen atomundan yapılmışlardır. Doğada aynı işlem sürekli olarak gerçekleşmektedir. Doğada bulunan iyonlar güneş ışığı, radyasyon ve hava hareketlerinden dolayı meydana gelmektedirler.

Fazladan elektrona sahip olan negatif iyon moleküllerinin çevreye pozitif bir etkisi vardır. Ortamdaki kokuyu nötralize ederek temiz havaya katkıda bulunurlar. Araştırma çalışmaları negatif iyonlarin biyolojik etkinligini ispatlamıştır. Negatif ve pozitif iyon sayısı toplamı ortamda sabit bir değere sahiptir. Ne kadar çok negatif iyon varsa ortamda o kadar az kirlenme ve havada dolaşan daha az parçacık olacaktır. Negatif iyonlar fazla elektronu olan kokusuz oksijen atomlarıdır. Ozon ise 3 adet oksijeni bulunan moleküldür. Ozon konsantrasyonu fazla ise kokusu algılanabilir.

Negatif iyon oluşturmak için yüksek voltaj ve UVC ışığı gereklidir. Oksijen atomları bu şartlar altında elektron kazanarak negatif iyon haline geçerler.

Negatif iyonlar havadaki partikül sayısını (toz ve polen) düşürür. Fakat kokuları gidermede ozon kadar etkili degildir. Güvenli seviyedeki ozonlar havada yüzen parçacık sayısını düşürmez ama kokuları elimine ederler.

Ozon gazı kısa ömürlü, kararsız ve çok aktif bir gaz olup koku veya diğer gazlar ile münasebetinde zararsız karbon dioksit ve su buharına dönüşür.

Ozon gazının oluşumu; oksijen atomları yüksek voltajlı elektrik veya yüksek enerjili UVC'ye maruz kaldığında atomlarına ayrılır. Ayrılan oksijen atomu yakınında bulunan bir oksijen O2 atomu ile birleşerek O3 oluşturur.

Uvion ASEPTİZÖR cihazı yüksek voltaj, Titanyum dioksit, AgI, CuS kapli Boroslikat cam tüpler ve UVC altında negatif oksijen ve ozon gazı üreterek ortamdaki koku ve kirlenmeyi gidererek mikrop, virüs, mantar, küf ve sporları yok eder. Cihazda bulunan HEPA filtresi vasıtasıyla 0.3 mikro metreden büyük partikülleri %99.9995 oranında tutar. Cihaz üzerinde bulunan EU ve karbon filtreleri sayesinde HEPA filtrenin ömrü uzar, kaba partiküller tutulur. Hava akış yönleri ve hız ayarları sayesinde ortam pozitif ve negatif basınç altında çalışır. Ünite ortam için%10-30 oranında dışardan taze hava alır ve bu havayı işleyerek steril olarak iç ortama verir. dış ortam izolasyonuna sahip bu özelliği sayesinde ortamlar (özellikle ameliyathaneler) dekontaminasyon alanlarına çevrilebilir. Cihaz köşeye yerleştirilip en az yer kaplar.

Sağlık bakanlığının mecburi olarak yoğun bakımlarda kurulmasını istediği İZOLASYON ODA CİHAZLARI'nı üretmekteyiz.

CW650 İO cihazının, T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Uygunluğu mevcut olup, yoğun bakım ünitelerinde İZOLASYON ODASI kurulmasında Ekonomik, hızlı ve pratik çözüm sağlamaktadır.

20.02.2018 tarih ve 30338 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ: http://www.mevzuat.gov.tr

Acil Servislerin Bünyesinde Bulunan Birimler Ve Alanlar: İzolasyon odası, Tecrit odası, Dekontaminasyon / Arındırma Odası / Alanı, Yanık odası (Değişik:RG-20/2/2018-30338) Ek 4

20.02.2018 tarih ve 30338 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Tebliğin EK-4 Özel Birimler Bölümü: http://www.mevzuat.gov.tr

22.03.2017 tarih ve 30015 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak zorunlu hale gelen izolasyon odalarına ilişkin tebliği: https://resmigazete.gov.trBilgilendirme Formu
Sayfa Üstü

Uyarılar:

 • * işaretli alanlar için geçerli bilgi girişi gereklidir.
 • + işaretli email adresiniz ve telefon bilgilerinizden (Cep telefonunuzu yazabilirsiniz) en az birini belirtmeniz istenir.
 • Alınan bilgileriniz gizlidir. Üçüncü taraflarla paylaşılmaz.


İş Başvurusu
Online Başvuru, CV Kayıt