Gizlilik Politikası & Yasal Uyarılar
Kullanım Şartları
Fikri Mülkiyet

Tüm Hakları Saklıdır. Bu sitedeki tüm görüntüler TEKNOMAR® ve onun bağlı kuruluşlarına ait olup verilen lisans veya izin yalnızca bu sitede kullanım amaçlıdır. İzinsiz kullanılmaları, kopyalanmaları veya teşhir edilmeleri yasaktır. Web sitesinin içeriğinde özellikle belirtilmediği sürece, bu Web sitesindeki ve ilgili linklerdeki ürün ve hizmetleri tanımlayan ya da burada başka şekillerde belirtilen diğer tüm ticari markalar ve hizmet markaları, ilgi kuruluş, onun bağlı kuruluşları ve lisansörlerine aittir.

Bu Web sitesinde tarif edilen TEKNOMAR® ürün ve hizmetlerinin çoğu patentlidir ve/veya bazı yargı mercilerinde patent almak için beklemektedir. Bu sitede yer alan materyallerin TEKNOMAR® ve/veya onun bağlı kuruluşlarına ait olduğunu kabul ediyorsunuz. Bu sitedeki fikri mülkiyeti, yalnızca bu Kullanım Koşulları'nda açıkça izin verildiği gibi kullanabilir, başka hiçbir amaç için kullanamazsınız. Site aracılığıyla kullanılan herhangi bir materyalden hiçbir mülkiyet tebliğini veya hakkını silmemeyi kabul ediyorsunuz. Bu Web sitesinde sağlanan ya da buradan kaynaklanan tüm bilgi ve verilerin TEKNOMAR® mülkiyetinde olduğunu kabul ediyorsunuz. Herhangi bir TEKNOMAR® ticari markasında bir ticari marka işaretinin eksikliği, TEKNOMAR®'ın o ticari marka veya her türlü fikri mülkiyet hakları ile ilgili haklarından feragat ettiği anlamına gelmez.


Garanti (Verilmemektedir)

Bu Sitedeki Bilgiler, Ticari Elverişliliğe İlişkin Zımni Garantiler, Belli Bir Amaca Uygunluk Veya İhlal Durumunun Olmaması Da Dahil Ancak Bunlarla Sınırlı Olmamak Üzere Herhangi Bir Garanti Olmaksızın, Sarahaten Veya İma Yoluyla Verilir. TEKNOMAR®, Bu Sitede Yer Alan Bilgilerin Güncel Veya Hatasız Olacağını İddia Etmez Veya Bu Konuda Garanti Vermez. Bu Web Sitesindeki Bilgiler, Herhangi Bir Bildirim Olmaksızın Değişime Tabidir. TEKNOMAR®, Kendi Siteleri İle Bağlantılı Olması Mümkün Tüm Siteleri İncelememiştir Ve Kuruluş Dışı Hiçbir Sayfanın Veya Bu Sitelerle Bağlantılı Diğer Sitelerin İçeriğini Desteklemez Ve Bunlarla İlgili Sorumluluk Almaz. Bu Tür Bağlantıların Kullanımı Tarafınızın Sorumluluğundadır.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

TEKNOMAR®, onun görevlileri, müdürleri, iştirakleri, temsilcilikleri, çalışanları, halefleri veya devralan şahısları hiçbir koşulda bu sitenin kullanimindan ya da kullanim yetersizliğinden veya bu sitede verilen bilgilerden kaynaklanan herhangi bir doğrudan, dolaylı, cezai, arizi özel veya nihai zararlardan sorumlu tutulmayacaktır. Böyle bir zararın meydana gelme ihtimalinden haberdar edilmemiz durumunda, bu sınırlandırma, iddia edilen sorumluluk gerek sözleşme, haksız muamele, ihmalcilik, kusursuz sorumluluğa gerekse başka bir temele dayansın geçerli olacaktır. TEKNOMAR®'ın yargı mercilerindeki sorumluluğu, yasaların izin verdiği ölçüde sınırlı olacaktır.


Diğer internet sitelerine bağlantılar

Bu internet sitesi, diğer internet sitelerine ve üçüncü tarafın kontrolünde olan materyal ve bilgilere bağlantı sağlayabilir. TEKNOMAR®, diğer sitelerin içeriğinden sorumlu değildir ve bu sitelerin içeriğinden veya bu sitelere gönderdiğiniz bilgilerden kaynaklanması mümkün zararlar için sorumlu veya yükümlü tutulamaz. TEKNOMAR®, bu web sitesindeki bir link aracılığıyla erişilebilen ve diğerleri tarafından işletilen web sitelerinin gizlilik uygulamalarını incelemez, takip ve kontrol etmez. Bu bağlantılar, yalnızca kolaylık sağlamak için verilmektedir.


Geribildirim, yorum ve fikirleriniz

TEKNOMAR®, bu web sitesini kullanan ziyaretçilerden geribildirim, yorum ve fikirler almayı önemle beklemektedir. Bu nedenle, söz konusu web sitesi aracılığıyla gönderdiğiniz her türlü bilginin kişisel, gizli ve ticari olarak (kişisel bilgiler dışında, o terimin gizlilik politika'mızda tanımlandığı gibi) değerlendirilmeyeceğini bilmenizi istiyoruz. Bu web sitesi aracılığıyla herhangi bir fikir, bilgi, kavram, know-how, teknik veya materyal aktarmanız durumunda, bunları herhangi bir araç veya yolla kullanması, çoğaltması, ifşa etmesi, uygulamaya koyması, değiştirmesi, aktarması ve dağıtması için TEKNOMAR®'a sınırsız, telifsiz, geri alınamaz bir izin vermiş ve TEKNOMAR®'ın bunları her türlü amaçla (ticari veya ticari olmayan) kullanmakta serbest olduğunu kabul etmiş olursunuz.

 İş Başvurusu
Online Başvuru, CV Kayıt