ETO C1445-F
Fumigasyon & Anoksik Dezenfestasyon CihazıFumigasyon Anoksik Dezenfestasyon ETO C1445-F
Değerli Yazmalar ve Tüm Tarihi Eserleri,
Zararlı Haşere ve Onların Yumurtalarından Arındırarak Ömürlerini Uzatmak İçin

ETO C 1445-F

İnsanlık için büyük önem arz eden eski kitaplar, el yazması kitaplar ve dokümanların korunması, bizden sonraki nesillere aktarılması büyük önem arz eder.

Çevre şartlarının sağlanmasının yanı sıra, kitaplar için büyük tehlike oluşturan, böcekler, yumurtalar, larvalar ve asalakların temizlenmesi de önem arz eder.

Böcek zararlarını yok etmek için güvenilir bir çözüm olarak ETO C-1445-F Fumigasyon & Anoksik Dezenfestasyon Cihazı geliştirilmiş olup son yıllara  kadar, Etilen Oksit Gazı bu iş için kullanılırken, bu gazın kitaplara ve dokümanlara zaman içinde zarar verdiği düşüncesi farklı kullanıcılar da hasıl olmuştur. EO gazı aynı zamanda çevre ve kullanıcılar için de zararlıdır. Araştırmalar göstermiştir ki, kitap ve dokümanlara zarar vermeyen en uygun inert gaz azottur. Bu nedenle, cihazda azot gazı kullanılmaktadır. Bilindigi gibi nefes aldığımız havanın %78'i azottan ibaret olup, Azot gazı, kokusuz, renksiz biçimdedir ve zehirli değildir.

Anoksik kabin, gelişim devrelerine bakmaksızın tüm böcekleri ekolojik ve zehirli atık bırakmadan yok eder. İşlem yüksek ısı ve zehirli kimyasal gazdan uzak olup, proses sonrasında eserde zarar gözlenmez.

Cihaz içinde kıymetli eserlerin hasar görmeyecek şekilde yerleşimi sonrasında  yerleştirilen eserler kullanıcının belirlediği parametrelerde 7 ila 25 gün işleme maruz kalır. Temizleme işlemi ile kitap, gazete, basma yayın, vb. eserler içindeki tüm mantarlar, kurtlar ve kitaba zararı dokunabilecek her türlü madde orada ölmektedir.


Bilgilendirme Formu
Sayfa Üstü

Uyarılar:

  • * işaretli alanlar için geçerli bilgi girişi gereklidir.
  • + işaretli email adresiniz ve telefon bilgilerinizden (Cep telefonunuzu yazabilirsiniz) en az birini belirtmeniz istenir.
  • Alınan bilgileriniz gizlidir. Üçüncü taraflarla paylaşılmaz.


İş Başvurusu
Online Başvuru, CV Kayıt