Acil İzolasyon Odası, İzolasyon Odası CW650 İO Aseptizör Cihazı
Negatif Basınçlı Yoğun Bakım İzolasyon Oda CihazıCW650 İzolasyon Odası Aseptizör

İZOLASYON ODALARI İÇİN ÖZEL, PRATİK, EFEKTİF ÇÖZÜMLER

İzolasyon Odaları

 • Negatif alanı tek başına kontrol eder.
 • Proje, inşaat ve tadilat gereksinimi yoktur. Yoğun bakım birimi faaliyetlerini durdurmadan sistem kurulur.
 • Acil servis için en hızlı/pratik izolasyon odası kurulumu.
 • Yoğun bakımınızı kapatmaya ve hizmetinizi durdurmaya gerek yoktur. Ekonomik kaybınız olmaz.
 • Opsiyonel olarak CW 650-IO cihazı tek tuş ile ortamda negatif veya pozitif basınç sağlar.
 • Yerli Malı belgesi mevcuttur.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Başkanlığı tarafından Aseptizör Cihazımız Test Edilip 80962070 Sayı İle ONAYLANMIŞTIR.

Sağlık bakanlığının mecburi olarak yoğun bakımlarda kurulmasını istediği İZOLASYON ODASI CİHAZLARI'nı üretmekteyiz.

CW650 İO cihazının, T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Uygunluğu mevcut olup, yoğun bakım ünitelerinde İZOLASYON ODASI kurulmasında Ekonomik, hızlı ve pratik çözüm sağlamaktadır.

20.02.2018 tarih ve 30338 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ: http://www.mevzuat.gov.tr


Acil Servislerin Bünyesinde Bulunan Birimler Ve Alanlar: İzolasyon odası, Tecrit odası, Dekontaminasyon / Arındırma Odası / Alanı, Yanık odası (Değişik:RG-20/2/2018-30338) Ek 4

20.02.2018 tarih ve 30338 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Tebliğin EK-4 Özel Birimler Bölümü: http://www.mevzuat.gov.tr

22.03.2017 tarih ve 30015 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak zorunlu hale gelen izolasyon odalarına ilişkin tebliği: https://resmigazete.gov.tr


Aseptizör Kullanımına İlişkin Bakanlık Genelgeleri

20/07/2011 tarihli ve 28000 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin 11. maddesinde yer alan:

 • Fiziki alt yapı yetersizliği nedeniyle merkezi havalandırma sistemi kurulamadığı belgelenen yoğun bakım servislerinde merkezi havalandırma özelliklerine haiz lokal havalandırma teknikleri de kullanılabilir.
 • Yatak sayısı altıdan fazla olan üçüncü seviye erişken ve çocuk yoğun bakım servislerinde her altı yatağa kadar en az bir ilave temas izolasyon yatağı oluşturulur.
 • Faaliyette olan sağlık tesisleri bakanlıkça hastane ön izni verilmiş olanların, üçüncü seviye çocuk yoğun bakım servislerinde en az bir pozitif veya negatif basınçlı solunum izolasyon odası oluşturmaları zorunludur.

Kalp-Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Servisleri Madde 9 (R.G. Değişik 18/02/2012 28208)

 • Bünyesinde kalp ve damar cerrahisi merkezi bulunan sağlık tesislerinde, kalp ve damar cerrahisi yoğun bakım servisleri bu Tebliğde belirlenen üçüncü seviye hizmet, personel ve donanım asgari standartlarına uygun olarak en az dört yoğun bakım yatağı ve tek yataklı bir temas izolasyon odası olacak şekilde yapılandırılır.

İzolasyon Odası (R.G. Değişik 18/02/2012 28208) Madde 12 (R.G. Değişik 22/03/2017 30015)

 • İkinci, üçüncü ve dördüncü seviye yeni doğan yoğun bakım servisleri ile üçüncü seviye erişkin ve çocuk yoğun bakım servislerinde en az 1 tane temas izolasyon odası bulunur. Yatak sayısı 6 fazla olan üçüncü seviye erişkin ve çocuk yoğun bakım servislerinde her 6 yatağa kadar en az 1, üçüncü seviye yeni doğan yoğun bakım servislerinde her 20 yatağa kadar en az 1, dördüncü seviye yeni doğan yoğun bakım servislerinde ise her 15 yatağa en az 1 ilave temas izolasyon odası oluşturulur.

R.G. Değişik: 22/03/2017-30015

 • Bakanlık tarafından uygun görülen sağlık kuruluşlarında; üçüncü seviye erişkin ve çocuk yoğun bakım servislerinde havanın %100'ünü dışarı atabilen en az 1 negatif basınçlı solunum izolasyon odası tesis edilir.
 • Üçüncü seviye yeni doğan yoğun bakım servisleri için 12'inci maddenin birinci fıkrasında öngörülen; her 20 yatağa en az 1 temas izolasyon odası şartının 31/12/2018 tarihine kadar sağlanması zorunludur.

İzolasyon Odaları Hakkında

Hastane enfeksiyonlarının gelişmesinde etken olan mikroorganizmaların bulaşması: temas, damlacık, hava yolu (solunum), ortak kullanım ve vektör aracılığı ile gerçekleşir.

İzolasyon odaları için alınan önlemler ile; hastaların hem dış ortamdan infekte olmalarını, hem de diğer hastaları ve sağlık çalışanlarını infekte etmelerini önlemek amaçlanır.

Hasta yatış süresini kısaltmak, sağlık giderlerini düşürmek, hasta ölümü ve hastane enfeksiyonları oranını düşürmek, "yatan hasta - sağlık personeli - ziyaretçileri" için güvenli, rahat ve kullanışlı alanlar oluşturmaya yönelik standart yataklı hasta bakım üniteleri ve izolasyon odaları tasarlanmaktadır.

3 farklı izolasyon odasını tanımlamak mümkündür.

 1. Hava Yolu ile Bulaşan infeksiyonlar için Odalar (Negatif Basınç uygulamaları)
 2. Çevre Korumalı Odalar (Pozitif Basınç uygulamaları)
 3. Tam izole odalar

İhtiyaç ve Kullanım Alanları

Temas izolasyonu (mrsa, vre, ecoli, açık abset, Hepatit A, cilt difterisi, ebola, kırım kongo, rotavirus, parainflüenza, ebola, lavsa, dekübit, Sıkı temas izolasyonu (VRE)..), Damlacık İzolasyonu (menenjit, difteri, boğmaca, veba, pnomoni, aden virüs, parnovirus 19, influenza, kızamık, kabakulak, vb..), Solunum İzolasyonu (kızamık, varisella, zona, tüberküloz, TBC, SARS, kırım kongo, vb..)

Uvion Air Aseptizör'ün İzolasyon odaları için özel tasarlanmış boyut ve özellikte olup; hava yolu ile bulaşan infeksiyonlar için; izolasyon odasının ısı, havalandırma, nemlendirme ve iklimlendirmesini tek başına sağlar. Odanın şartlarını yönetmenize izin verir, hasta ve çevre için yüksek koruma sağlar. Odada yatan hastanın etken mikroorganizmaların fiziksel ve biyolojik özellikleri düşünülerek cihaz içinde atmosferik plazma ile negatif iyon, ozon üretebilen ve patentli olan UVION modül yer almaktadır.

Her hastanede hava yolu ile bulaşan enfeksiyonlar için en az 1 tane izolasyon odası bulunmalıdır[*1].

İzolasyon odaları için kullanılan NEGATİF BASINÇın amacı; havada asılı kalabilen ve havanın hareketi ile uzun mesafe kat edebilen infekte damlacıklarını odadan uzaklaştırmaktır. Ancak POZİTİF BASINÇ ile de İzole odalar yapılabilir, pozitif basınçlı izolasyon odaları; immun sistemi düşük, allojenik, otolog, kök hücre, kemoterapi, hematoloji tedavisi gören hasta odaları ile kemik iliği nakil hasta odaları için uygundur.


İzolasyon Odası Kurulumu
Kurulum Şeması

Uvion Air Aseptizör ile; Oda havasının hastane / laboratuvar içinde resirküle olmasının engellenerek filtrasyonu sağlanır, izole ortama da filtrelenmiş taze hava verilerek, mikroorganizma yükü hafifletilir, kirli havanın hastanenin / laboratuvarın diğer bölümlerine yayılması önlenir (cihaz dakikada ortam havasının %15 ile %100'ünü alıp dışarı atabilme özelliğindedir). Oda içi hava değişimi ve ortam şartlarının etkinliği (ısı - nem - dezenfeksiyon) arttırmak için ortam havasını alıp atmanın yanı sıra; Uvion Air Aseptizör ile yüksek tutuculukta HEPA filtreler (H14) kullanılarak temizlenip, dezenfekte edilmiş, iklim ve nem değeri ayarlanmış steril hava iç ortama verilerek ortam havasının kalitesi arttırılır. Negatif basınca set edilen İzole odanın havası, asla koridora kaçmaz, kontaminasyon riski oluşmaz.


Uvion Air Aseptizör Negatif basıncın monitorizasyonu ile kolay takip sağlar

Cihaz üzerinden ortamda istenilen hava çevrim sayısına göre hava akışları set edilebilir ve set değerleri %1 hassasiyette sensörler yardımı ile ölçümlenerek ekran üzerinden takip yapma olanağı verir.

Negatif basınçlı izolasyon odalarında; Duvarlar ve tavan düzgün, kolaylıkla temizlenen, toz ve kir tutmayan, parlama ve yansıma yapmayan, su, kimyasal ve dezenfektanlara dayanıklı malzemeden yapılmaktadır. Zemin kaygan olmayan, anti bakteriyel özellikli malzemeler ile kaplanır. Kapı kendiliğinden kapanan, kilitlenebilir özellikte olup, U.V lamba ve Patojen İyonizatörü (UVION MODUL) ile ortam havasının dezenfeksiyonu desteklenir. Fiziksel koruma düzeyi 3'e uygundur (TS EN 12128).

Cihaz Çalışma Süresine Göre Toplam Bakteri ve Küf Sayıları
Örneğin Alındığı Saat Toplam Bakteri Sayısı Toplam Küf Sayısı
0 960 228
2 690 48
4 426 8
6 291 2
8 211 0
24 87 0

Patojen İyonizatörü Ünitesinin Cerrahpaşa Hastanesinde Yapılan Test Sonuçları.


Uvion Air Aseptizör ile hızlı ve inşaat gerektirmeyen çözümlerin yanı sıra size ve alana özel proje ve uygulamalar da yapılabilmektedir. Bilgi için lütfen bize ulaşın.


Bilgilendirme Formu
Sayfa Üstü

Uyarılar:

 • * işaretli alanlar için geçerli bilgi girişi gereklidir.
 • + işaretli email adresiniz ve telefon bilgilerinizden (Cep telefonunuzu yazabilirsiniz) en az birini belirtmeniz istenir.
 • Alınan bilgileriniz gizlidir. Üçüncü taraflarla paylaşılmaz.


İş Başvurusu
Online Başvuru, CV Kayıt